گفت ‌وگوی اختصاصی با عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

توسعه پایدار مفهومی است که در سال های اخیر به عنوان یک مساله جهانی به آن نگریسته شده است. امروزه اصطلاح توسعه پایدار به عنوان موضوع کنفرانس ها، موسسات پژوهشی و نهادهای بین المللی و به خصوص برنامه ریزان رشد و توسعه کشورها درآمده است و چنین به نظر می رسد که توسعه پایدار به صورت الگویی مناسب برای توسعه در دهه های اخیرو آتی ظاهر گشته است. وجود یک نظام اطلاع رسانی کارآمد و گسترده در جامعه به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم برای هر یک از مقولات سیاسی، اقتصادی،تولیدی،فرهنگی وغیره یکی از ملزومات اساسی توسعه پایدار هستند . در این میان کتابخانه ها به عنوانی یکی از مراکز مهمی است که می توانند نقش مهمی را در تقویت این توسعه ایفا نمایند. لذا بر آن شدیم تا در خصوص نقش کتابخانه ها در جامعه امروزه اهمیت آن با آقای " عبدالرسول خسروی " عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشجوی دوره دکتری علوم کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و یکی از متخصصان حوزه کتابداری و اطلاع رسانی استان بوشهرمصاحبه ای انجام دهیم.


گفت ‌وگوی اختصاصی سایت بُنا با آقای " عبدالرسول خسروی " عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشجوی دوره دکتری علوم کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و یکی از متخصصان حوزه کتابداری و اطلاع رسانی گفت : تاکنون تعاریف متعددی صورت گرفته اما به زبان ساده باید گفت که کتابداری یک رشته دانشگاهی است و به عنوان یک علم از آن آن یاد می شود.

BONA.IR


اشاره:


" استاد عبدالرسول خسروی " شوخ طبع و پرانرژی است؛ از آن چهره های جنوبی که وقتی به آن ها عادت می کنی انگار آشنای قدیمی ات بوده اند. از جمله اساتیدی است که موضوعات کاری اش را به شکل علمی و تحقیقی پیگیری و اجرایی می کند. یک مخاطب یا مصاحبه گر اگر قصد داشته باشد او را نقد علمی کند و یا با وی چالشی داشته باشد از پاسخ های کلی و یک جانبه کلافه نمی شود. از آن دسته مدیرانی نیست که فقط به ارائه آمار عملکردهای کمی می پردازند. به واسطه آنکه کتاب می خواند و تجربه طولانی تدریس در دانشگاه را دارد مخاطبان جوان جامعه را خوب می شناسد. از واردشدن در هیچ بحثی ابا ندارد و نقاط ضعف و قوت خود و مجموعه اش را خوب می شناسد. این بار بر خلاف اکثر گفت و گوهایی که با مسئولین انجام داده ایم ما فیتیله را پایین کشیده ایم و حتی برخی نکاتی را که ایشان شفاف بیان کرده اند به واسطه محافظه کاری مطبوعاتی خود مبهم کرده ایم.
صراحت و تعهد صادقانه ایشان محفوظ است.
بُنا: لطفاً از سوابق و فعالیت‌های خودتان و رشته کتابداری برای ما بگوئید؟

بنام خداوند سبحان؛ و با عرض سلام خدمت مخاطبین و خوانندگان محترم، اینجانب از سال 1370 در کنکور سراسری در رشته کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شدم. از سال 82 در دانشگاه علوم پزشکی ایران در مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی پذیرفته شدم. در سال جاری هم در مقطع دکتری کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد شروع به تحصیل نمودم. از سال 1377 هم در کتابخانه مرکزی و هم دردانشگاه علوم پزشکی بوشهر مشغول به خدمت بودم. از سال 1384 که رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در دانشگاه راه اندازی گردید نیز در این حوزه مشغول به تدریس بودم.


بُنا: اگر امکان دارد در مورد رشته کتابداری و کتابخانه بیشتر توضیح دهید؟

تاکنون تعاریف متعددی صورت گرفته اما به زبان ساده باید گفت که کتابداری یک رشته دانشگاهی است و به عنوان یک علم از آن آن یاد می شود که از اوخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کتابخانه وکتابداری به عنوان علمی مستقل شناخته شد .کتابداری دانشی است که کارکرد های ویژه ی گرداوری سازماندهی را با اعمال روش های مدیریت بر عهده دارد. در حال حاضر کتابداری و اطلاع رسانی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای ایران تدریس می شود. کتابخانه نیز یک نهادی اجتماعی است که با ذخیره سازی وحفاظت واشاعه ی پیشینه های مکتوب،دیداری وشنیداری والکترونیکی در خدمت تعلیم وتربیت وتوسعه سیاسی اقتصادی علمی فرهنگی است .


بُنا: فرمودید که کتابخانه در خدمت تعلیم و تربیت و توسعه اقتصادی ، علمی و فرهنگی است. همانطوریکه مستحضرید توسعه پایدار مفهومی است که در سال های اخیر به عنوان یک مساله جهانی به آن نگریسته شده است. امروزه اصطلاح توسعه پایدار به عنوان موضوع کنفرانس ها، موسسات پژوهشی و نهادهای بین المللی و به خصوص برنامه ریزان رشد و توسعه کشورها درآمده است و چنین به نظر می رسد که توسعه پایدار به صورت الگویی مناسب برای توسعه در دهه های اخیرو آتی ظاهر گشته است. کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی چه نقشی در توسعه پایدار جامعه دارند؟

همانطور که دانیم که اطلاعات در حال حاضر ابزار اقتدار و یکی از عناصر بنیادی توسعه است. بشر امروزی در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی متکی به اطلاعات است. همه سطوح جامعه نیازمند اطلاعات هستند. هر نظامی که خواستار تحول و پویایی است ناگزیر است از اطلاعات بهره مند باشد به ویژه در حال حاضر که سرعت توسعه فزاینده گشته است، اطلاعات به عنوان نیروی بالقوه توسعه نقش برجسته تری در جامعه به عهده دارد. اگر ما امروز بر طبق چشم اندازه سند بیست ساله کشورمان قرار است قدرت اول منطقه باشیم باید در تقویت مولفه های قدرت، اطلاعات را به عنوان یک پایه در نظر بگیریم. به عبارتی رویکرد دولت به قدرت باید اطلاعاتی باشد. تمام تصمیم گیریها بر داشتن اطلاعات صحیح متمرکز است. این اطلاعات در کجاها پیدا می شوند. ؟ این اطلاعات امروزه در کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی باید سازماندهی و در دسترس قرار گیرد از اینرو کتابخانه سهم بسزایی در توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه داشته و نقش مهمی در حفظ و پیشرفت فرهنگ، آموزش رسمی و خود آموزی و غنی کردن اوقات فراغت ایفا م می کند. کتابخانه امروزی با بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته قادر هستند وظیفه اطلاع رسانی و اشاعه اطلاعات را به بهترین و سریعترین نحو انجام دهند.خلاصه کلام اینکه در سیاست گذاری و برنامه ریزی ملی ارتباط، توسعه و عمران، اقتصادی و فرهنگی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی را چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی باید مد نظر داشت. کتابخانه ها از اندام های پیکر برنامه ریزی ملی هستند. رشد فردی اعضای جامعه در گرو آن است که به چه نحو از دستاوردهای جامعه بشری آگاه شوند و به عنوان افرادی آگاه چگونه در کار جامعه شرکت جویند.


بُنا: وضعیت کتابخانه ها را در استان بوشهر چطور ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم در خصوص وضعیت کتابخانه های استان بوشهر صحبت کرد اولا باید گفت که ما در استان چند نوع کتابخانه داریم. کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های آموزشگاهی، کتابخانه های عمومی و کتابخانه های تخصصی. در خصوص کتابخانه های دانشگاهی باید گفت که نسبت به کتابخانه های دیگر وضعیت بهتری دارند و طبیعی است که در یک مرکز دانشگاهی کتابخانه به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پژوهش و آموزش و قلب دانشگاه است و توجهات بیشتری شده است. از بعد انسانی و منابع و تجهیزات و ضعیت خوبی دارند هر چند تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارند. در خصوص کتابخانه های آموزشگاهی وضعیت بسیار تاسف بار است. البته وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی در سطح کشور وضعیت خوبی ندارند و اصولا برنامه ریزی زیر بنائی خاص هم در راه نیست. ما به ندرت در کتابخانه های آموزشگاهی کتابدار داریم. اصلا ردیف کتابدار نیست. من معتقدم که اگر ما قرار است به توسعه پایدار برسیم باید توجه بیشتری به کتابخانه های آموزشگاهی به عنوان یک پایه داشته باشیم. شعاریمان محدود به هفته کتاب نباشد. کتابخانه های کلاسی و آموزشگاهی را توسعه بخشیم. در خصوص کتابخانه های عمومی باز هم باید گفت وضعیت خوبی نداریم با استانداردهای جهانی فاصله داریم. باید بیشتر کار کنیم. ایجاد انگیزه در بین کتابداران، استخدام کتابدار ، تجهیز کتابخانه ها از بعد سخت افزاری و نرم افزاری، تشویق و اتخاذ راهکارهای ترویج مطالعه و جذب مردم به کتابخانه ها از راهکارهای پیشنهادی است. در خصوص کتابخانه های تخصصی هم باید گفت با اطلاعاتی که اینجانب دارم اکثر سازمانها وضعیت خوبی ندارند و در این راستا باید بیشتر یرمایه کذاری کنند.


BONA.IR


بُنا: امروزه با توجه به گسترش اینترنت و کتابخانه های دیجیتالی آیا باز هم فکر می کنید نیاز به کتابخانه و کتابدار باشد؟

در پاسخ به سوال نخست باید عرض کنم در هر صورت نیاز به هم کتابدار و هم کتابخانه داریم. اینترنت سرشار از اطلاعات است. اما چه اطلاعاتی؟ما در استان بوشهر هنوز کتابخانه های سنتی خودمان را نتوانسته ایم سامان دهیم . کامپیوتر در برخی از کتابخانه ها جنبه مبلمانی دارد. زیر ساخت های لازم هنوز فراهم نشده و بنظر من کتابخانه های سنتی همچنان نفششان و اهدافشان پابرجا خواهد بود. اما شاید کارکرد و شکل آن تغییر کند. ماهیت خدمات آنها همچنان ثابت خواهند ماند و کتابخانه های دیجیتالی بزرگ لازم است کتابدارانی داشته باشند که اداره کتابخانه های دیجیتالی، سازماندهی دانش دیجیتالی، نشر اطلاعات دیجیتالی، امکان دسترسی، فهرستنویس و طبقه بندی اسناد انجام دهند. می توان گفت که کتابداران به عنوان یک رابط و میانجی در دیجیتالی کردن گسترده اطلاعات، ذخیره و مدیریت نقش مهمی دارند. کتابداران دیجیتال و رایانه برای پردازش و اشاعه اطلاعات به هم وابسته اند.


بُنا: در پایان چه راهکارهای برای ترویج عادت به مطالعه پیشنهاد می‌کنید؟

من در سال گذشته در بوشهر در هفته کتاب پیشنهاد مبلمان فرهنگی در بین سازمانها و ادارت و اماکن عمومی دادم و در این راستا دانشگاه علوم پزشکی پیشگام شد و در بیمارستان فاطمه زهرا و کلینیک تخصصی راه اندازی کرد. استقبال خوبی شد و باز خورد خوبی هم داشت. اما با عزیمت من برای ادامه تحصیل ظاهرا پشتیبانی و پیگیری نشد. مجددا این پیشنهاد را دوباره تاکید می کنم. شهرداری و سایر سازمانها باید در جهت نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در بین جامعه تلاش کنند. بودجه کتابخانه های عمومی محدود است. باید مسئولین امر بودجه بیشتری اختصاص دهند. ما برای ترویج عادت به مطالعه باید فرهنگ سازی کنیم. فرهنگ سازی نیاز به هزینه دارد. علاوه بر دولت مردم هم باید پیشگام شوند. خیرین کتابخانه ساز و کتابخانه سازان خیر می توانند کمک فراوانی بکنند. من فکر میکنم ثواب ساختن و تجهیز کتابخانه ها کمتر از ساختن مدرسه نباشد.


بُنا: کلام آخر؟

به امید استان و ایرانی آباد و با تشکر از شما.

BONA.IR

/ 0 نظر / 31 بازدید