::..:: طاها شیخیانی ::..::

دست نوشته ها و خاطرات و برنامه هاي يك دانش آموز جنوبي

عقیده‌ی مرا ازدست " عقده‌ام"مصون بدار.
ساعت ٦:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧ 

خدایا: عقیده‌ی مرا ازدست " عقده‌ام"مصون بدار.
خدایا: به من قدرت تحمل عقیده‌ی "مخالف" ارزانی کن.
خدایا: رشدعقلی وعلمی مرا از فضیلت "تعصب"، "احساس" و "اشراق" محروم نساز.
خدایا: مرا همواره آگاه وهوشیار دار تا پیش ازشناختن درست وکامل کسی با فکری مثبت یا منفی قضاوت نکنم.
خدایا: جهل آمیخته باخودخواهی و حسد مرا رایگان ابزار قتاله‌ی دشمن برای حمله به دوست نساز.
خدایا: شهرت منی را که:"می‌خواهم باشم" قربانی منی که " می‌خواهند باشم" نکن.
خدایا: خودخواهی را چندان درمن بکش یا درمن برکش تاخودخواهی دیگران را احساس نکنم واز آن در رنج نباشم.
خدایا: مرا در ایمان، اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصیان مطلق باشم.
خدایا:به من تقوای ستیز بیاموز تا درانبوه مسئولیت نلغزم و از تقوای پرهیز مصونم‌دار تا در خلوت عزلت نپوسم.
خدایا: مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان. اضطراب‌های بزرگ، غم‌های ارجمند و حیرت‌های عظیم را به روحم عطا کن.


کلمات کلیدی: